Trường Chuyên môn Phúc lợi - Trẻ em Quốc tế WM

Ngôi trường giàu thành tích và truyền thống về "chăm sóc nuôi dạy trẻ" "chăm sóc phúc lợi"

Đặc điểm của trường

Trong 22 năm kể từ khi thành lập trường, có hơn 5.000 sinh viên tốt nghiệp đã hoạt động trong các lĩnh vực như "Nhân viên chăm sóc phúc lợi", "Nhân viên phúc lợi xã hội", "Nhân viên chăm sóc sức khỏe tinh thần", "Người trông trẻ", "Giáo viên mẫu giáo", "Giáo viên tiểu học", "Y tá của trường". Thông qua các buổi thực tập phong phú và hoạt động tình nguyện, sinh viên có thể trang bị cho mình khả năng giao tiếp và làm việc theo nhóm.

Thành tích trong hoạt động tìm kiếm việc làm

Tỷ lệ có việc làm cố định 99,5%

Phương pháp hướng dẫn tìm việc

Bằng việc kết hợp với nhân viên phòng tư vấn việc làm và giáo viên chủ nhiệm lớp, nhà trường thực hiện hỗ trợ kỹ lưỡng, phù hợp với năng khiếu, tính cách và nguyện vọng cho từng sinh viên.

Nơi làm việc chính

Hội phúc lợi Atago/Hato furu atago/làng Shiratori/Cơ sở trị liệu Aikokai/Nhà trẻ Hidamari/Trường mẫu giáo Fujimi/Cơ quan hành chính tỉnh Niigata/Tòa thị chính Nagaoka, và nhiều nơi khác

Tên ngành

Ngành Chăm sóc Phúc lợi

Hướng tới lấy được chứng chỉ Quốc gia "Nhân viên chăm sóc phúc lợi" trong thời gian ngắn nhất là 2 năm. Thực hiện các buổi hội thảo "thể thao", "môi trường" "hoạt động chăm sóc điều dưỡng"

Ngành Chăm sóc phục lợi trẻ em

Nhằm lấy chứng chỉ Quốc gia "Nhân viên chăm sóc phúc lợi", đồng thời sinh viên có thể lấy được chứng chỉ "Người trông trẻ" - "Giáo viên mẫu giáo".

Ngành Phúc lợi tổng hợp

Có thể lấy được tín chỉ cần thiết cho kỳ thi "Nhân viên phúc lợi xã hội" trong thời gian ngắn nhất là 3 năm thông qua hình thức học liên thông với trường đại học phúc lợi Nhật Bản.

Ngành Tâm lý phúc lợi

Nhằm lấy được 2 chứng chỉ Quốc gia "Nhân viên phúc lợi xã hội" + "Nhân viên phúc lợi sức khỏe tinh thần".

Ngành trông trẻ

Với khóa người trông trẻ, sinh viên có thể lấy được chứng chỉ người trông trẻ và của 3 khóa "âm nhạc", "y tế", "vui chơi".

Ngành Giáo dục phúc lợi trẻ em

Có thể lấy được cả 2 chứng chỉ "Người trông trẻ" + "Giáo viên mẫu giáo". Tiếp thu được cả kiến thức về trông trẻ + phúc lợi, có cơ hội mở rộng việc làm

Ngành Giáo dục tương lai trẻ em

Có thể lấy được 4 chứng chỉ "Người trông trẻ" "Giáo viên mẫu giáo" "Giáo viên tiểu học" và "Giáo viên điều dưỡng".

Ngành Giao tiếp phúc lợi

Trang bị khả năng giao tiếp thông qua các buổi học thực tiễn. Ngoài ra, nhờ việc lựa chọn khóa học, sinh viên có thể lấy chứng chỉ về chăm sóc trẻ em.

địa chỉ

address 7-935 Furumachi-dori, Chuo-ku, Niigata City, Niigata
URL http://www.wm-c.ac.jp/


page top