Trường Chuyên môn Hoạt động ngoài trời, Môi trường tự nhiên Quốc tế i-nac

Trở thành chuyên gia kết nối con người với tự nhiên

Đặc điểm của trường

Với chương trình giảng dạy mang tính thực tiễn, chú trọng vào nghiên cứu thực địa tự nhiên phong phú của Myoko, sinh viên được học các lĩnh vực mở rộng về tự nhiên. Đây là trường duy nhất ở Nhật Bản có ngành "Hướng dẫn viên leo núi" và "Hướng dẫn viên tự nhiên" được chứng nhận bởi hiệp hội hướng dẫn viên leo núi Nhật Bản. Sinh viên sẽ được bồi dưỡng khả năng thích nghi trong chương trình đào tạo tương ứng với nơi thực hành phong phú và lấy được chứng chỉ.

Thành tích trong hoạt động tìm kiếm việc làm

Tỷ lệ có việc làm 100%. Các hoạt động OB, OG là hoạt động tạo được sự tin tưởng và liên kết với nhu cầu tuyển dụng liên tục từ các doanh nghiệp.

Phương pháp hướng dẫn tìm việc

Chủ nhiệm ngành và giáo viên chủ nhiệm lớp sẽ hướng dẫn riêng cho từng sinh viên. Ngoài ra, việc đưa chương trình thực tập thực tế vào các buổi học sẽ giúp ích cho hoạt động tìm việc.

Nơi làm việc chính

Công ty cổ phần Club Tourism, công ty cổ phần Goldwin, công ty cổ phần PowerZone, Diễn đàn cộng sinh với tự nhiên NPO Shirogawa-go, công ty cổ phần Kojitusanso, khác

Tên ngành

Ngành Sinh hoạt ngoài trời (Outdoor life)

Hướng tới công việc kết nối hoạt động ngoài trời, sức khỏe, giáo dục, linh hoạt địa phương, bảo tồn tự nhiên.

Ngành trông trẻ bên ngoài tự nhiên

Hướng tới sự chuyên nghiệp của người trông trẻ, giáo viên mẫu giáo hoạt động diễn ra ngoài tự nhiên.

Ngành Hướng dẫn viên tự nhiên - bảo vệ môi trường

Hướng tới trở thành những hướng dẫn viên tự nhiên có thể đóng góp vào việc bảo vệ môi trường tự nhiên.

Ngành Chuyên gia leo núi

Sinh viên tốt nghiệp đồng thời lấy được chứng chỉ "hướng dẫn viên leo núi". Hướng tới chuyên gia tuyên truyền vẻ đẹp lôi cuốn của tự nhiên và núi đồi.

Ngành thể thao ngoài trời

Hướng đến trở thành chuyên gia trong môi trường huấn luyện phong phú và hướng dẫn trực tiếp các huấn luận viên - những người đóng vai trò dẫn đầu.

Ngành Nghiên cứu

Là ngành dành cho các đối tượng có kinh nghiệm thi đấu ở các bộ môn leo núi, xe đạp leo núi và những người có chứng chỉ giáo dục trẻ em.

địa chỉ

address 70 Haradori, Myoko City, Niigata
URL http://www.i-nac.ac.jp/


page top