Trường Chuyên môn Kinh tế Kế toán Niigata NABI

Hãy cùng chúng tôi trang bị "sổ sách" kỹ năng bắt buộc để làm việc tại các công ty Nhật Bản!

Đặc điểm của trường

Hướng dẫn toàn bộ kiến thức cơ bản về kinh doanh, để lấy được chứng chỉ cần thiết trong các ngành nghề như hành chính, kế toán, dịch vụ, thông tin, cố vấn kế toán thuế, kế toán viên, trước hết là kỳ thi "The Official Business Skill Test in Bookkeeping" tạo thuận lợi để làm việc cho bất kỳ công ty. Lớp học ít người, dễ hiểu, nghêm túc giúp sinh viên dễ dàng tiếp thu kiến thức mới.

Thành tích trong hoạt động tìm kiếm việc làm

Tỷ lệ có việc làm 100%

Phương pháp hướng dẫn tìm việc

Chủ nhiệm lớp học sẽ tìm hiểu nguyện vọng của từng sinh viên trong cuộc phỏng vấn mỗi cá nhân. Thực hiện hoạt động tìm kiếm việc làm liên kết với giáo viên chủ nhiệm, học sinh và phòng tư vấn việc làm.

Nơi làm việc chính

Daishi Bank Ltd, The Hokuetsu Bank, Ltd., Murakami Shinkin Bank, JA-tokamachi, JA-uonumaminami, Japan Post Co., Ltd., SHIPS LTD.

Tên ngành

Ngành Kinh doanh - kế toán

Nắm vững các kiến thức cơ bản về kế toán, cho đến kiến thức về máy tính cá nhân, lĩnh vực chuyên ngành, trang bị những kỹ năng thực tiễn ở công ty.

Ngành kinh doanh - văn phòng

Sinh viên được trang bị kiến thức về văn hóa ứng xử trong kinh doanh và chứng chỉ cần thiết để làm việc tại văn phòng, học kỹ năng ứng xử với khách đến thăm, thực hành máy tính trong đợt thực tập.

Ngành Kinh doanh - thông tin

Nhận chứng chỉ IT chứng chỉ quốc gia! Tiếp thu được nhiều kỹ năng cần thiết và chứng chỉ từ lĩnh vực hành chính thông tin đến quản lý hệ thống mạng.

Ngành Kế toán thuế

Chuyên đào tạo về thuế! Chương trình giảng dạy giúp sinh viên thi đậu trong kỳ thi kế toán thuế, chứng chỉ quốc gia trong thời gian ngắn nhất! Cũng có thể thi đậu kỳ thi này trong khi đang học ở trường.

Ngành Kế toán công chứng

Hỗ trợ kiểm toán, quản lý doanh nghiệp! Giúp sinh viên đậu kỳ thi kế toán công chứng, lấy được chứng chỉ quốc gia trong thời gian ngắn nhất!

Ngành Nghiên cứu kế toán

Hướng tới trang bị kiến thức kế toán, nâng cao kỹ năng và đạt chứng chỉ cao trong 1 năm.

địa chỉ

address 1-1-12 Hanazono, Chuo-ku, Niigata City, Niigata
URL http://www.nabi.ac.jp/


page top