Trường Chuyên môn Nông nghiệp và Công nghệ Sinh học NiigataABio

Sứ mệnh tạo ra "thực phẩm","nông nghiệp", "cây xanh" quan trọng đối với đời sống của chúng ta.

Đặc điểm của trường

Các buổi học của ABio rất được chú trọng! Thực tập môi trường, nỗ lực làm sạch môi trường nhờ thực vật và vi sinh vật. Hợp tác với các doanh nghiệp, thực tập trồng nấm hiếm trong cả nước. Sinh viên sẽ được thực tập suốt năm, có thể học từ lúc bắt đầu trồng cho đến lúc bán hàng thông qua hợp tác với nhà nông. Thực tập quản lý thực vật ở vườn thực vật vốn là nơi thực tập mà trường liên kết. Ngoài ra còn thực tập ủ rượu làm nóng, rượu Tây, rượu Nhật quý hiếm trên cả nước.

Thành tích trong hoạt động tìm kiếm việc làm

Tỷ lệ có việc làm 97%

Phương pháp hướng dẫn tìm việc

Thực hiện hướng dẫn cho từng cá nhân nhờ sự hợp tác với bộ phận tìm việc làm và hệ thống chủ nhiệm lớp. Liên kết nơi thực tập với doanh nghiệp cho đến khi tìm được việc làm chính thức cũng là nét đặc trưng của trường.

Nơi làm việc chính

Trung tâm JA Echigo, JA Uonuma Minami, Komeri, Cửa hàng cây con Yamamoto, Iseki China, Obata Sake Brewery, Ofuku Sake Brewery, Bourbon, Thực phẩm Yamasaki, Hibiyakadan

Tên ngành

Ngành kinh doanh nông nghiệp Sinh viên năm 2

Học về ngành nông nghiệp mới nhờ "Kỹ thuật trồng trọt + Kinh doanh nông nghiệp", hướng tới người làm nông nghiệp góp phần vào việc phát triển khu vực!

Ngành kinh doanh nông nghiệp Sinh viên năm 4

Hướng tới người làm nông nghiệp trình độ cao có "kỹ thuật + kiến thức" của trường chuyên môn và trường đại học (như học ngoại ngữ, kinh tế học, pháp luật, v.v...)

Ngành Công nghệ sinh học Sinh viên năm 2

Sinh viên được học những kỹ thuật tiên tiến về "thực phẩm", "môi trường", hướng tới kỹ sư công nghệ sinh học hỗ trợ cuộc sống phong phú với thế mạnh về công nghệ sinh học!

Ngành Công nghệ sinh học Sinh viên năm 4

Đạt được danh hiệu "Tốt nghiệp đại học"! Học chuyên sâu những kỹ thuật tiên tiến về "thực phẩm", "môi trường", hướng tới kỹ sư công nghệ sinh học trình độ cao!

Ngành thiết kế và nghệ thuật cây cảnh Sinh viên năm 2

Hướng tới chuyên gia có kiến thức và kỹ thuật về hoa, cây cối trồng cây, làm vườn, trồng hoa đem lại sự an bình và yên tâm trong cuộc sống!

địa chỉ

address 2-1-4 Nagata, Chuo-ku, Niigata City, Niigata
URL http://abio.jp/


page top