Trường Chuyên môn Thông tin Kinh doanh, Công chức Nagaoka NJC

Ngôi trường danh tiếng về thành tích và uy tín với truyền thống 33 năm thành lập!

Đặc điểm của trường

Trường chúng tôi tập trung đào tạo nguồn nhân lực mà xã hội hiện tại, đặc biệt là ngành công nghiệp địa phương đang cần, đào tạo "nhân viên xã hội" trang bị đầy đủ kiến thức, năng lực, chứng chỉ cần thiết ngay sau khi tốt nghiệp, có thể đáp ứng nhu cầu trong xã hội thực. Thành tích đạt được của du học sinh.

Thành tích trong hoạt động tìm kiếm việc làm

Tỷ lệ có việc làm 100% Có thể làm nhiều ngành nghề, nhiều công việc như nhân viên kinh doanh, bán hàng, nhân viên mua hàng, kỹ sư hệ thống, lập trình viên, v.v...

Phương pháp hướng dẫn tìm việc

Trường hiện đang xây dựng hệ thống chi tiết, rõ ràng để đáp ứng việc làm mà sinh viên mong muốn, phù hợp với từng sinh viên.

Nơi làm việc chính

Ngân hàng Hokuetsu/JA/Nissan Satio Niigatanishi/Toyota Carolla Hokuetsu/Bộ phận bán hàng Công ty Nissan Buhin Niigata/Yuzawa Grand Hotel/Nagaoka Grand Hotel, nhiều công ty khác

Tên ngành

Ngành Công chức Kinh doanh

Là ngành học hệ 2 năm, hướng tới công chức nhà nước như nhân viên phòng cháy chữa cháy hay cảnh sát, viên chức UBND thành phố, v.v...

Ngành Công chức

Là ngành học hệ 1 năm, hướng tới công chức nhà nước như nhân viên phòng cháy chữa cháy hay cảnh sát, viên chức UBND thành phố, v.v...

Ngành kinh doanh - kế toán

Là ngành học hệ 2 năm, trang bị kiến thức chuyên môn như thuế, IT, v.v... dựa trên kiến thức kế toán trình độ cao, nhằm đạt tới trình độ cấp 1 về kế toán tại Phòng thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (JCCI)

Ngành hành chính văn phòng

Là ngành học hệ 2 năm, học kiến thức về máy tính đáp ứng yêu cầu cao trong xã hội thực, đồng thời trang bị kiến thức về sổ sách kế toán và bán hàng,

Ngành Giấy phép kinh doanh

Là ngành học hệ 1 năm, học về cách kiểm tra sổ sách, kiểm tra máy tính, là nghiệp vụ bắt buộc tại văn phòng

Ngành Dịch vụ - bán hàng

Ngành học hệ 2 năm hướng tới chuyên viên đón tiếp khách

Ngành Hệ thống thông tin

Là ngành học hệ 2 năm nhằm thi đậu kỳ thi quốc gia trở thành chuyên gia kỹ thuật thông tin cơ bản, chuyên gia kỹ thuật thông tin ứng dụng, v.v...

Ngành Kỹ sư IT

Là ngành học hệ 3 năm, ngoài việc tham gia kỳ thi quốc gia như kỹ thuật viên thông tin ứng dụng, còn học được kỹ thuật Web và kỹ thuật đồ họa máy tính (CG) là nền tảng cơ bản của IT

Ngành Kinh doanh thông tin

Là ngành học hệ 2 năm, học chuyên sâu về kiến thức IT và kiến thức kinh doanh, đào tạo những người biết kiến thức chung chung có thể làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau

Ngành Kỹ thuật đồ họa máy tính (CG) - Web

Là ngành học hệ 2 năm, chế tạo sản phẩm sử dụng Macintosh, sử dụng nhiều thông tin khác nhau như video, âm thanh, hình ảnh, ký tự, v.v...

Ngành Kinh doanh tổng hợp

Ở năm thứ 1, sinh viên sẽ xác định phương hướng thông qua việc thực tập máy tính và văn hóa ứng xử trong kinh doanh, sang năm thứ 2 sẽ chọn khóa học

địa chỉ

address 1-8-37 Yumicho, Nagaoka City, Niigata
URL http://njc-web.net/


page top