Danh sách trường học

Danh sách trường học

Tên trường

Loại công việc chủ yếu tương ứng

Trường Chuyên môn Kinh tế Niigata(NBC)

Liên quan đến kinh tế, game – máy tính, Y tế, Phúc lợi

Trường Chuyên môn Công chức Pháp luật Niigata(NCOOL)

Liên quan đến kinh tế, Công chức – Pháp luật

Trường Chuyên môn Kinh tế Kế toán Niigata(NABI)

Liên quan đến kinh tế, Phúc lợi, game – máy tính

Trường Chuyên môn Máy tính Niigata(NCC)

Liên quan đến Game – Máy tính, chương trình tạo lập

Trường Chuyên môn Thiết kế Niigata(NCAD)

Liên quan đến chương trình tạo lập, game – máy tính, liên quan đến kinh tế

Trường Chuyên môn Công học Niigata(NIT)

Cơ khí – Điện, Kiến trúc, Tự nhiên – Môi trường

Trường Chuyên môn Nông nghiệp và Công nghệ sinh học Niigata(ABio)

Nông nghiệp – Nghệ thuật làm vườn, Công nghệ sinh học, tự nhiên – Môi trường

Trường Chuyên môn Thông tin kinh doanh, Công chức Nagaoka(NJC)

Liên quan đến kinh tế, Công chức – Pháp luật, Liên quan đến Game – Máy tính, chương trình tạo lập

Trường Chuyên môn Hộ lý, Y tế, Trẻ em Nagaoka(N-heart)

Y tế, Phúc lợi, Giữ trẻ – Đào tạo

Trường Chuyên môn Thông tin kinh doanh, Công chức Joetsu(JJC)

Liên quan đến kinh tế, Y tế, Phúc lợi, Công chức – Pháp luật, Game – Máy tính, Liên quan đến chương trình tạo lập

Trường Chuyên môn Thời trang Tổng hợp Quốc tế(NITF)

Thời trang, liên quan đến kinh tế

Trường Chuyên môn Y khoa Quốc tế(ICM)

Y tế

Trường Chuyên môn Hàng không Du lịch Ngoại ngữ Quốc tế(AIR)

Du lịch – Hàng không, Khách sạn – Dịch vụ cưới hỏi – Dịch vụ tang lễ

Trường Chuyên môn Âm nhạc Giải trí Quốc tế(SHOW)

Âm nhạc – Nghệ thuật – Phương tiện truyền thông

Trường Chuyên môn Phúc lợi Trẻ em Quốc tế(WM)

Giữ trẻ – Đào tạo, Phúc lợi

Trường Chuyên môn Làm đẹp quốc tế(BM)

Làm đẹp

Trường Chuyên môn Thú nuôi Quốc tế(WaN)

Động vật

Trường Chuyên môn Hoạt động ngoài trời, Môi trường tự nhiên Quốc tế(i-nac)

Tự nhiên – Môi trường, Thể thao

Trường Chuyên môn Khách sạn, Dịch vụ Cưới hỏi Quốc tế(wish)

Khách sạn – Dịch vụ cưới hỏi – Dịch vụ tang lễ, Làm đẹp

Trường Chuyên môn Ô tô Quốc tế Niigata(GIA)

Ô tô

Trường Chuyên môn Làm bánh – Nấu ăn Quốc tế(Food)

Nấu ăn – Làm bánh kẹo – Dinh dưỡng

Trường Chuyên môn Truyền thông Hình ảnh Quốc tế(i-MEDIA)

Liên quan đến âm nhạc – Nghệ thuật – Phương tiện truyền thông, chương trình tạo lập

Trường Chuyên môn Anime và Manga Nhật Bản(JAM)

Liên quan đến chương trình tạo lập, game – máy tính

Trường Chuyên môn Thể thao Mùa đông toàn Nhật Bản(JWSC)

Thể thao

Trường Chuyên môn Bóng đá Nhật Bản(CUPS)

Thể thao, Y tế, Giữ trẻ – Đào tạo

Trường Chuyên môn Thể thao Apple(ASC)

Thể thao, Y tế, Giữ trẻ – Đào tạo

Trường Chuyên môn Phúc lợi Môi trường và Văn hóa truyền thống(SADO)

Kiến trúc


page top