Trường Chuyên môn Phúc lợi Môi trường và Văn hóa Truyền thống SADO

Học tập được những kiến thức của Nhật Bản tại hòn đảo có sự giao thoa đặc sắc giữa tự nhiên và văn hóa.

Đặc điểm của trường

Sinh viên sẽ được tham gia vào những công việc như trùng tu, tái thiết các công trình chùa, đền thờ thực tại, khảo sát môi trường, công việc tái sinh môi trường, thực tập tại cái nhà điều dưỡng, v.v...nhờ sự hợp tác giữa cơ quan hành chính và các doanh nghiệp địa phương, v.v... xem như là một phần của buổi học. Sẽ học được kiến thức và kỹ thuật chuyên nghiệp tại hiện trường thực sự một cách thực tế.

Thành tích trong hoạt động tìm kiếm việc làm

Tỷ lệ có việc làm 100%

Phương pháp hướng dẫn tìm việc

Thành lập phòng hỗ trợ tìm việc miễn phí tại trường. Sinh viên sẽ được hướng dẫn tìm việc nhờ sự hợp tác giữa giáo viên chủ nhiệm và nhân viên bộ phận tìm việc.

Nơi làm việc chính

Kiến trúc chùa và đền thờ Iwase, xây dựng chùa và đền thờ Goto, Ryumonyaki, Cục du lịch Shinshu-Iiyama, công ty CP Môi trường I-mark, Heartful Atago, Hiệp hội Phúc lợi Xã hội thành phố Sado, v.v...

Tên ngành

Ngành Kiến trúc truyền thống (hệ 3 năm, hệ 4 năm)

Đây là ngành chuyên đào tạo những thợ mộc lành nghề, vừa có tư cách dự thi kiến trúc sư cấp 2 vừa học tập những kỹ thuật kiến trúc truyền thống về thợ mộc cho các công trình đền thờ.

Ngành Bảo tồn môi trường tự nhiên

Đây là ngành chuyên đào tạo những chuyên gia với khả năng thích nghi làm việc thực tế có thể ứng phó với nhiều "vấn đề môi trường" khác nhau, áp dụng cho tự nhiên phong phú của Sado.

Ngành Du lịch và kế hoạch du lịch (hệ 2 năm)

Đào tạo nguồn nhân lực có thể lập kế hoạch du lịch mới tận dụng đặc tính của đại phương lấy tự nhiên, lịch sử và văn hóa của Sado làm tài liệu giảng dạy.

Ngành Thiết kế đồ gốm (hệ 2 năm, hệ 3 năm, hệ 4 năm)

Đào tạo nguồn nhân lực có thể làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật chế tác gốm, trang bị cho bản thân khả năng tạo hình, tính sáng tạo, học tập về kiến thức, kỹ thuật, thiết kế chế tác gốm.

Ngành Chăm sóc phúc lợi (hệ 2 năm)

Đào tạo nhân viên chăm sóc phúc lợi có thể chăm sóc sức khỏe của mọi người, nắm bắt những kỹ thuật chăm sóc và chữa trị mới nhất.

địa chỉ

address 202-1 Chigusa, Sado City, Niigata
URL http://www.sado-nsg.com/


page top